Polityka prywatności

W niniejszej „Polityce Prywatności” wyjaśniamy stosowane przez Gampre.pl (dalej jako Gampre) praktyki w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania określonych informacji, w tym danych osobowych użytkownika.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z usług świadczonych przez Gampre oraz w jej celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa - art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest również prawnie uzasadniony interes administratora danych - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający realizacji celów marketingowych, poprzez promocję własnych produktów i usług. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest również zabezpieczenie Gampre przed ewentualnymi roszczeniami.

Kontakt

W razie pytań dotyczących konta użytkownika, sposobu działania serwisu lub w celu uzyskania pomocy, prosimy korzystać z maila kontakt@gampre.pl

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkowników itp. prosimy o kontakt e-mailowy (e-mail: kontakt@gampre.pl).

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gampre.pl.

Może zajść potrzeba uwierzytelnienia tożsamości użytkownika, który zgłosi się do nas po pomoc, przed realizacją zgłoszenia, ze względu na jego i nasze bezpieczeństwo.

Gromadzenie danych

Gromadzimy i przechowujemy następujące dane na temat użytkowników:

Informacje przekazywane przez użytkownika:
 • email
 • imię
 • nazwisko
Dane gromadzone przez nas automatycznie (mogą ale nie muszą obejmować):
 • identyfikatory wyświetlania reklam jak np ‘cookie’ (patrz więcej poniżej w punkcie „Pliki cookie i reklama internetowa”);
 • informacje na temat przeglądarki
Informacje z innych źródeł:

Wśród podmiotów będących takim źródłem danych można wymienić na przykład:

 • partnerów, którzy współpracują z nami w ramach oferowania dostępu do naszego serwisu lub w ramach wspólnych działań marketingowych;
 • podmioty dostarczające nam dane demograficzne, geograficzne, dotyczące reklam, w tym reklam opartych na targetowaniu i reklamą online oraz szeroko rozumianą analityką;
 • publicznie dostępne źródła;
 • informacje z wtyczek serwisów społecznościowych jak na przykład "Lubię to" z FB na stronie www.

Dane gromadzimy i przechowujemy na serwerach zlokalizowanych w Polsce.

Wykorzystanie danych

Informacje powyższe wykorzystujemy i przetwarzamy w celu korzystania z usług świadczonych przez Gampre oraz w jej celach marketingowych, w tym w szczególności w celu:

 • przeprowadzenia rejestracji użytkownika;
 • ulepszenia naszego serwisu, optymalizacji metod rekomendacji treści;
 • analizy i lepszego zrozumienia naszych użytkowników;
 • w celu przesyłania użytkownikowi informacji o naszym serwisie (np. za pomocą wiadomości e-mail, tekstowych powiadomień aktywnych typu push i kanałów komunikacji internetowej);
 • udzielania użytkownikowi pomocy w obsłudze serwisu.
Ujawnianie danych

Co do zasady nie sprzedajemy, nie udostępniamy ani nie przekazujemy zbieranych informacji innym podmiotom, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub gdy dane na temat użytkownika są potrzebne w celu świadczenia usług na rzecz użytkowników, w określonych celach i na zasadach opisanych poniżej:

Usługodawcy: Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Twoich danych osobowych, należą do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych, marketingowych, reklamowych, analitycznych, powiadamiania, IT, m.in. w celu personalizowania i optymalizacji naszego serwisu. Podmioty te mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Twoich danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim.

Użytkownik może również dobrowolnie ujawnić swoje dane w naszym serwisie na przykład poprzez zamieszczania recenzji lub oceny oferowanych przez nas treści, które osoby trzecie mogą wykorzystać. Ponadto, niektóre funkcje naszego serwisu mogą zawierać możliwość udostępnienia informacji za pomocą poczty elektronicznej oraz aplikacji społecznościowych. Wtyczki portali społecznościowych są zarządzane przez operatorów tychże portali społecznościowych i podlegają ich polityce prywatności i warunkom korzystania.

W przypadku przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy zapewnimy, aby dane były przekazywane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy, Gampre stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych

Okres przetwarzania danych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres korzystania z usług oraz przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres niezbędny do obrony praw.

Dostęp do konta oraz profile

Użytkownicy mogą korzystać z naszego serwisu za pośrednictwem konta indywidualnego, bądź anonimowego. Anonimowe konto nie wyklucza jednak przetwarzania danych osobowych.

W celu ułatwienia dostępu użytkownika do naszego serwisu może on w momencie logowania się przez www użyć funkcji „Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu”. Jest to rozwiązanie, które umożliwia użytkownikowi bezpośredni i łatwiejszy dostępu do konta i serwisu.

Jeżeli użytkownik udostępnia swoje konto innym osobom, osoby te będą miały wgląd w jego dane.

Prawa użytkownika i informacje dotyczące użytkownika

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów RODO, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (e-mail: kontakt@gampre.pl).

Zabezpieczenia

Stosujemy zabezpieczenia i procesy zarządcze i technologiczne, zapewniające poziom bezpieczeństwa odpowiedni do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mające na celu ochronę danych użytkownika przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub modyfikacją.

Dzieci

Ochrona prywatności małoletnich jest szczególnie ważna. Z tego powodu, żadna część Serwisu nie jest przeznaczona dla osób poniżej 13 roku życia.

Pliki cookie i reklama internetowa

Zbieramy i analizujemy informacje nieosobowe dotyczące typu, modelu urządzenia, jego dostępnej pamięci, identyfikatora reklamowego oraz wszelkich technicznych informacji o użytkowniku, systemie operacyjnym i inne podobne informacje. Możemy zbierać ciasteczka zawierające ww. informacje. Informacje przechowywane są w celu usprawnienia działania Systemu oraz w celu automatycznego adresowania do użytkownika spersonalizowanych ofert. Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, jeśli nie chcesz, aby ciasteczka były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, powinieneś w odpowiedni sposób zmodyfikować ustawienia. Konfiguracja, która dopuszcza używanie ciasteczek oznacza, że wyrażasz na powyższe zgodę.

Zmiany w Polityce Prywatności

Gampre gwarantuje sobie możliwość aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. W takim wypadku, w treści Aplikacji bądź na stronie serwisu zostanie udostępniona stosowna informacja.

Akceptacja tych warunków

Korzystając z naszych usług, akceptujecie Państwo niniejszą politykę prywatności. W przeciwnym razie prosimy o niekorzystanie z usług Gampre. Dalsze korzystanie z naszych usług po wprowadzeniu zmian do tej polityki będzie uznane za akceptację ww. zmian.

Zespół Gampre.pl