Ten turniej się zakończył
Komunikaty
Tutaj pojawią się komunikaty administratorów turnieju.

Regulamin CS:GO 1on1 AWP #5

1. Postanowienia ogólne

1.1 Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

1.2 Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek turnieju Counter-Strike: Global Offensive (w skrócie CS:GO).

1.3 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie na każdym etapie turnieju.

1.4 Uczestnicy przystępując do turnieju zgadzają się na publikację meczu/próbek poprzez stream i inne media społecznościowe.

1.5 Gracz biorący udział w turnieju nie może być zbanowany.

1.6 Udział w turnieju jest otwarty dla graczy powyżej 16 roku życia.

1.7 Osoby posiadające VAC Bana z gry CS:GO nie mogą uczestniczyć w turnieju.

1.8 Liczba graczy biorących udział w turnieju jest ograniczona do 16. W wyjątkowych przypadkach liczba graczy może zostać zmieniona.

1.9 Każdy z graczy biorących udział w turnieju ma obowiązek włączyć program anticheat dostępny do pobrania na stronie - https://ac.1shot1kill.pl/assets/download_solid/1shot1kill-anti-cheat-setup.exe

1.10 Każdy z graczy biorących udział w turnieju musi mieć połączone konto Gampre ze swoim kontem Steam i tylko na tym koncie może brać udział w turnieju.

2. Rejestracja graczy

2.1 Rejestracja graczy odbywa się poprzez kliknięcie przycisku dołącz na podstronie dołączenia do turnieju.

2.2 Nicki graczy nie mogą być obraźliwe, niestosowne, ani nacechowane negatywnie (drużyny nie stosujące się do tego punktu będą odpowiednio karane).

2.3 O ważności rejestracji gracza decyduje administrator poprzez zaakceptowanie zgłoszenia.

3. Zasady fair play

3.1 Gracze są zobowiązani do traktowania swoich przeciwników z szacunkiem i poszanowaniem ludzkiej godności. Konsekwencje złego zachowania mogą zostać wyciągnięte przez Administratora.

3.2 Niesportowe zachowanie w postaci wulgaryzmów czy prowokowania, zachowanie niezgodne z ogólnie rozumianymi normami społecznymi skierowane przeciwko innym uczestnikom wydarzenia, negatywne wypowiedzi dotyczące organizatora oraz współorganizatorów mogą skutkować nawet wykluczeniem z turnieju lub zbanowaniem przez Administratora.

3.3 Zakazane są wszelkie czynności mogące naruszyć prawa autorskie oraz majątkowe wydawcy gry.

3.4 W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszukiwanie podczas gry, gracz może zostać usunięty z turnieju.

3.5 W turnieju zabrania się:

  • Grania na nielegalnych lub cudzych kontach STEAM,
  • Używania wszelkich programów zapewniających jakąkolwiek przewagę podczas gry,
  • Stosowania jakichkolwiek programów czy modyfikacji zmieniających oryginalną wersję gry,
  • Celowego poddawania meczu przeciwnikowi.

3.6 Uprasza się graczy o nie wchodzenie na nie swoje mecze oraz nie komentowanie w podstronach nie swoich meczy. Takie zachowanie będzie karane przez Administratora co może prowadzić do dyskwalifikacji.

4. Struktura turnieju

4.1 Obowiązuje system rozgrywek ESL 1vs1 AIM:

4.2 W turnieju gramy do 1 wygranej mapy BO1 - MR15 - pierwszy gracz, który zdobędzie 16 rund z przewagą co najmniej dwóch wygrywa.

4.3 W przypadku remisu rozgrywana jest dogrywka MR3.

4.4 Ustawienia zgodnie z wgranym configiem ESL 1vs1 AIM na serwerze.

4.5 Wszystkie mecze rozgrywane są w ciągu jednego dnia.

4.6 Gracz, który spóźni się więcej niż 15 minut na ustalony termin meczu odpada z turnieju i przeciwnik przechodzą dalej

4.7 Turniej rozgrywany jest na mapie aim_map

4.8 Gracze rozstawiani są w drabince zgodnie z systemem losującym zastosowanym przez Organizatorów.

4.9 Drabinka z meczami zostanie wygenerowana 30 minut przed rozpoczęciem turnieju i udostępniona o godzinie rozpoczęcia turnieju..

5. Rozgrywka

5.1 Terminy meczów nie mogą być zmieniane, w wyjątkowych sytuacjach prosimy o kontakt z Administracją

5.2 W razie jakichkolwiek problemów w związku z rozegraniem meczu prosimy o wypełnienie formularza na temat problemu przez gracza w danym meczu lub napisać za pomocą formularza kontaktowego i dokładnie opisać sprawę.

5.3 Na początku meczu prosi się obie strony o sprawdzenie konfiguracji serwera, rozpoczęcie meczu jest równoznaczne z akceptacją tych ustawień.

5.4 Obu graczom przysługuje 3 minutowa pauza, która może się odbyć tylko i wyłącznie podczas wyznaczonego czasu przed rundą lub tuż po jej zakończeniu. Przekroczenie tego czasu skutkuje dyskwalifikacją.

5.5 Jeśli zostaną zauważone podejrzane akcje przeciwników, proszę o zapamiętanie, w której rundzie miało to miejsce.

5.6 Gracz ma możliwość złożenia protestu, klikając w zakładkę ZGŁOŚ CHEATERA w podstronie meczu, w przypadku podejrzenia przeciwnika o używanie wspomagaczy, zanim wynik spotkania zostanie zaakceptowany, TYLKO I WYŁĄCZNIE jeden raz w turnieju. Administracja rozpatrzy protest do 30 minut, lecz czas ten może się zmienić w wyjątkowych przypadkach. Protest zgłoszony w inny sposób od wymienionego powyżej będzie ignorowany przez Administrację.

5.7 Zwycięzca powinien wrzucić screen z wynikiem rozgrywki w mediach z meczu.

5.8 Mecze odbędą się w godzinach ustalonych przez Organizatora.

5.9 Przegrany gracz odpada z turnieju.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Podczas trwania turnieju obowiązują wszystkie zasady zawarte w Regulaminie turnieju.

6.2 Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu turnieju.

6.3 Uczestnicy biorą udział w turnieju dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą winy za szkody osobowe, rzeczowe, majątkowe przed, podczas trwania turnieju.

6.4 W przypadku sporów pomiędzy graczami stroną rozstrzygającą jest Organizator Turnieju.

6.5 Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygają: organizator oraz administrator, którzy mogą, lecz nie muszą uwzględnić opinii kapitanów zespołów.

Zespół Gampre.pl