Ten turniej się zakończył
Komunikaty
Tutaj pojawią się komunikaty administratorów turnieju.

Regulamin Turniej League of Legends o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec

1. ORGANIZATOR 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji   
ul. Zgorzelec 52 
59 – 700 Bolesławiec 
tel. (075) 732 38 86; www.mosir.boleslawiec.pl 
 


2. TERMINY I MIEJSCE


Turniej odbędzie się 6 i 7 marca 2021 r.  
Data rozpoczęcia: Sobota, 06.03.2021r. o godz. 10:00 
 


3. Miejsce turnieju

Platforma internetowa: https://www.gampre.pl/turnieje/league-of-legends/turniej-4646/ 


4. PATRONAT HONOROWY 


Prezydent Miasta Bolesławiec 
 


5. UCZESTNICTWO 
 

Tryb rozgrywki:  3on3 
 


6. POSTANOWIENIA OGÓLNE 


6.1 Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
6.2 Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek turnieju League of Legends. 
6.3 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie na każdym etapie turnieju. 
6.4 Uczestnicy przystępując do turnieju zgadzają się na publikację meczu/próbek poprzez stream i inne media społecznościowe. 
 


7.REJESTRACJA GRACZY 
 

7.1 Rejestracja graczy odbywa się poprzez kliknięcie przycisku dołącz na podstronie dołączenia do turnieju 
7.2 Nicki graczy nie mogą być obraźliwe, niestosowne, ani nacechowane negatywnie (drużyny nie stosujące się do tego punktu będą banowane). 
7.3 O ważności rejestracji gracza decyduje administrator poprzez zaakceptowanie zgłoszenia. 
 


8. ZASADY FAIR PLAY 
 

8.1 Gracze są zobowiązani do traktowania swoich przeciwników z szacunkiem i poszanowaniem ludzkiej godności. Konsekwencje złego zachowania mogą zostać wyciągnięte przez Administratora. 
8.2 Niesportowe zachowanie w postaci wulgaryzmów czy prowokowania, zachowanie niezgodne z ogólnie rozumianymi normami społecznymi skierowane przeciwko innym uczestnikom wydarzenia, negatywne wypowiedzi dotyczące organizatora oraz współorganizatorów będą skutkowały zbanowanie przez Administratora. 
8.3 Zakazane są wszelkie czynności mogące naruszyć prawa autorskie oraz majątkowe wydawcy gry. 
8.4 W przypadku uzasadnionego podejrzenia o oszukiwanie podczas gry, gracz może zostać usunięty z turnieju. 
8.5 W turnieju zabrania się: 
- używania wszelkich programów zapewniających jakąkolwiek przewagę podczas gry, 
- stosowania jakichkolwiek programów czy modyfikacji zmieniających oryginalną wersję gry, 
Jakiekolwiek złamanie tego regulaminu jest karane dyskwalifikacją. 
 


9. STRUKTURA TURNIEJU 
 

9.1 Wszystkie mecze muszą być rozgrywane na serwerach EUNE. 
9.2 Wszystkie mecze turnieju rozgrywane są w ciągu jednego dnia. Zawodnik, biorący udział w turnieju może należeć tylko do jednej drużyny uczestniczącej w danym turnieju. 
9.3 W każdym meczu rozgrywa się jedną grę. 
9.4 W zależności od rodzaju turnieju gracze tworzą custom game w trybie draft mode, po czym zapraszają graczy biorących udział w meczu. 
9.5 Wygrywa drużyna, która zniszczy Nexus. 
9.6 Jeśli któraś z drużyn podda mecz, drużyna wygrana wpisuje 1-0 dla siebie. 
9.7 Gracz musi pokazać dowód na wygraną, np. z match history – w formie screenshota lub zdjęcia zrobionego telefonem. Screen lub zdjęcie należy wstawić do podstrony meczu, klikając przycisk dodaj screen. 
9.8 Brak dowodów na wygraną może skutkować dyskwalifikacją lub ponownym rozegraniem meczu. 
9.9 Jakiekolwiek problemy z grą powinny być zgłaszane w zakładce problem w podstronie meczu, które następnie będą rozpatrywane przez administratora. 
9.10 Drużyna, która spóźni się więcej niż 15 minut na ustalony termin meczu odpada z turnieju i przeciwnicy przechodzą dalej (rozpatrywane będą przypadki losowe). 
9.11 Drużyny rozstawione są w drabince zgodnie z systemem losującym zastosowanym przez Organizatorów.  
9.12 Drabinka z meczami zostanie wygenerowana 60 minut przed rozpoczęciem turnieju. 
9.13 Terminy meczów nie mogą być zmieniane, w wyjątkowych sytuacjach prosimy o kontakt z Administracją. 

9.14 Zezwala się na użycie zagrania „placeholder” pod warunkiem zgody kapitana drużyny przeciwnej. Placeholdery podawane są przez kapitanów na chacie w grze. 
 


10. NAGRODY 
 

W turnieju zostaną nagrodzone 3 pierwsze drużyny  
Organizator przewiduje nagrody - voucher dla każdego zawodnika z drużyny. 
1 miejsce: 3 os. x 200,00 zł  
2 miejsce 3 os. x 150,00 zł 
3 miejsce 3 os. x 100,00 zł 
Oraz puchar dla zwycięskiej drużyny. 
O wynikach i sposobie odbioru nagród poinformujemy na stronie: 
www.mosir.boleslawiec.pl 
 


11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

11.1  Podczas trwania turnieju obowiązują wszystkie zasady zawarte w Regulaminie turnieju. 
11.2 Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu turnieju. 
11.3 Uczestnicy biorą udział w turnieju dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą winy za szkody osobowe, rzeczowe, majątkowe w trakcie trwania turnieju. 
11.4 W przypadku sporów pomiędzy graczami stroną rozstrzygającą jest Organizator Turnieju. 
11.5 Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygają: organizator oraz administrator, którzy mogą, lecz nie muszą uwzględnić opinii kapitanów zespołów. 
11.6  Decyzja administratora może być uwarunkowana w zależności od okoliczności. 
11.7  Mecze odbędą się w godzinach ustalonych przez Organizatora. 
11.8 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 
11.9 Uczestnicy niepełnoletni startują w Turnieju za zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, 
11.10 Rejestracja do Turnieju jest równoznaczna z  akceptacją regulaminu.